Formulier voor herroeping


Rhebella- unieke sieraden
Martinus de Boerstraat 9
9203RC Drachten
info@rhebella.com
06-83432913


– Aan (naam-adres-emailadres webwinkel):-Ik (wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende goederen herroepen:-Besteld op (dd-mm-yyyy):                                                             -Bestelnummer:-Ontvangen op (dd-mm-yyyy):-Naam/namen consumenten:-Adres consument(en):-IBAN Rekeningnummer:-Handtekening consument(en) (wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
-Datum